„Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.“
Pirmas laiškas korintiečiams 13:1-8

Auginkime Meilę kasdien – po truputį, po lašelį, po šaukštelį..
Kad augtų kuo didesnė, stipresnė ir viską nugalinti!

***
Jūsų Vaida